NYHET! 

MEDLEMSINTAG

Från och med beslut på Årsmötet 2023 ska vi nu ta in nya medlemmar vid 3 specifika tillfällen. Vid ansökningen ska man presentera sig , skriv vilka erfarenheter du har av grafik och vilka tekniker du behärskar.

Det går bra att vara nybörjare!

Alla ska lära sig verkstadens rutiner. Antingen genom att komma på en introduktionsträff. Eller om man har någon medlem som kan bli *fadder och introducera rutinerna. Detta är för att alla ska kunna vara delaktiga och hitta sätt som funkar för de flesta.


Ansökningen skrivs till ukvgrafik@gmail.com. 

Du bokar in dig på en introduktionsdag.

Efter att du har fått ett välkomstbrev betalar du medlemsavgiften.

Se medlemsinformation längre ned på sidan. 

Flytande medlemsintagning upphör från och med nu.


Introduktionsdag 2023 > kl 18:00-20:00

12 oktober 


Ansöknings och intagningsdagar 2024 

10 januari

21 maj

20 augusti


Introduktionsdagar 2024 > kl 18:00-20:00

23 januari 

28 maj 

27 augusti


Välkommen!


UKV är medlem i KKV-riks. det innebär att de som redan är medlem i en annan KKV-riks endast behöver kontakta oss och boka introduktionsdag för att komma och jobba på UKV. 


MEDLEMMAR 2022


 • Naam Masiri - Uppsala
 • Marie Bellander  - Uppsala
 • Ulla Sidwall  - Örsundsbro
 • Maziar Ghandi - Uppsala
 • Mia Thovius - Uppsala
 • Per Wessman - Uppsala
 • Lotten Årfelt - Uppsala
 • Eva Höök- Uppsala
 • Ingrid Orlowski - Östhammar
 • Madelen Mhanna - Uppsala
 • Helena Laukkanen - Uppsala
 • Ewa Öhlund - Uppsala
 • Aino Inkinen - Uppsala
 • Maud Karlsson - Uppsala
 • Norbert Faber - Uppsala
 • Renate Armatys - Uppsala
 • Ywonne Colombo - Uppsala
 • Maria Gûnewald - Uppsala
 • Carita Sirén - Uppsala
 • Sten-Eric Lindquist - Uppsala
 • Eva Jonasson - Tobo
 • Ingmar Ericson - Uppsala
 • Mireia Rocher - Uppsala
 • Jessica Faiss - Uppsala
 • Eva Högberg - Uppsala
 • Cornelia Tell - Uppsala
 • Anders Rönnlund - Uppsala
 • Katarina Sundkvist Zohari - Uppsala
 • Gijs Weijer - Uppsala
 • Maria Cheng Herelius - Uppsala
 • Rebecka Sunderlöf - Uppsala
 • Gunnar Staland - Uppsala
 • Marianne Gustafsson - Uppsala
 • Cecilia Germain - Uppsala
 • Camilla Hoffman - Uppsala
 • Inga Lindén - Uppsala
 • Stefan Lorente - Uppsala
 • Olle Eriksson - Uppsala
 • Johan Meijer - Uppsala
 • Agneta Forslund - Uppsala
 • Nina Edling- Uppsala
 • Susanna Bark  - Österbybruk
 • Gina Georgina Axlund - Örbyhus
 • Anna-Carin Landelius - Skutskär
 • Cecilia Bergström - Uppsala
 • Karin Grönberg - Österbybruk
 • Christina Bergström - Uppsala
 • Mickael Thorén - Enköping
 • Eva Björkman - Uppsala
 • Bengt Calles - Uppsala
 • Annette Johansson - Uppsala
 • Emelie Gunarsson - Uppsala
 • Anna-Karin Brus - Uppsala
 • Stina Sandberg - Uppsala
 • Eva Norgren - Uppland
 • Mireya Monserrat Escanilla - Uppsala

 • Leena Mörtsjö - Uppsala


Saknas ditt namn? Eller är du inte medlem längre?

Kontakta ukvgrafik@gmail.com


Kontrollera vilken månad du betalade medlemsavgift så hittar vi rätt fortare. 

// Hälsningar kassören 

OM UKV

Uppsala konstgrafiska verkstad är en kollektivverkstad som man kan bli medlem i och skapa konstgrafiska bilder i bland annat

 • Screen
 • Träsnitt och Linoleum
 • Koppargrafik
 • Elektrolys
 • Textiltryck
 • Belysningsrum för t.ex. fotopolymerer


Verkstaden invigdes Augusti 2021. Verkstaden byggs upp allt eftersom och idag finns det fem tryckpressar, en screenverkstad för midre ramar. Det finns UV-belysning för ramar och emulsioner. Det finns några ramar för textiltryck och detta är under ständig utveckling.


"Beroende på medlemmars aktiva arbete i verkstaden och de behov som uppstår utvecklas också UKV. "


UKV är en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer som vill arbeta och utveckla sitt konstnärliga uttryck i grafiska tekniker. UKV är en KKV-riks så det finns utbytesmöjligheter med andra verkstäder i detta nätverk i Norden. 


UKV samverkar med Region Uppsalas Folkhögskola som har sin grafiska verkstad på UKV. Folkhögskolan håller både heltidskurser som Bild och Form men det finns också kortare kurser så att det ska finnas möjlighet att lära sig grafik för alla. Se utbutdet på hemsidan: Region Uppsalas Folkhögskola. 


UKV riktar sig till personer i alla åldrar och håller kurser och workshops för att så många som möjligt ska kunna upptäcka och lära sig grafik på den nivå som passar den enskilde. 


UKV är en konstnärsdriven ideell förening där stort fokus hålls på kunskapsutbyte, utveckling och hållbarhet. I verkstaden undviker vi syror och lösningsmedel. All etsning sker med elektrolys. UKV gör kontinuerligt omvärldspaning på nya mer hållbara tekniker för grafisk framställning av konstverk. 


UKV drivs med stöd från

Kulturrådet 

Kulturnämnden, Uppsala kommun.

Region Uppsala, kultur och bildning 

Region Uppsalas Folkhögskola. 

Studiefrämjandet Uppsala

Privata donationer


Tryckpressar


Vi har fem tryckpressar i verkstan och de kan bokas eller användas separat i kurs eller till konstnärligt eget arbete. 

Skriv till ukvgrafik.se för att boka din arbetsdag!


Tryckpressarna har egna namn, Domeij, Sara, Folke, Västervik och Nilsson. Här nedan beskrivs storlek och placering.


SARA & FOLKE

Dessa pressar står tillsammans i ett mysigt arbetsrum med gott om plats för att färga in plåtar och torka sina tryck mellan kartonger i en ställning. Perfekt för kurser och workshops när man vill arbeta tillsammans med andra!


SARA   har en tryckyta på  ca 40x55 cm   Sekundär kvalitet. 

FOLKE  har en tryck yta på ca 80x65 cm   Prima kvalitet

Verkstadsavgift 75 kr/tillfälle OBS: fler konstnärer kan bokas in samtidigt.

DOMEIJ står i hallen men går att vid behov flytta på till tex stora salen. Den är god kvalitet och är lätt att justera tryckhöjd på.


DOMEIJ har en tryckyta på ca 80x60 cm.

Verkstadsavgift: 75kr/tillfälle OBS: fler konstnärer kan bokas in samtidigt på denna.

VÄSTERVIK är en pärla, den står i eget rum med plats att jobba självständigt och ostört. Denna tryckpress är tillgänglig för grafiker med god erfarenhet och verkstadsvana. Yrkeskonstnärer premieras.


VÄSTERVIK har en tryckyta på ca 54x80 cm

Verkstadsavgift: 100 kr/tillfälle


Donerad av Ulla Friés till UKV 2021.

NILSSON är vår största tryckpress som står i eget rum, perfekt om man vill arbeta ostört. Denna press är till för tryckplåtar på 1-2 mm tjocklek men kan finjusteras för bästa tryckkvalitét. 


NILSSON har en tryckyta på ca 80x100 cm

Verkstadsavgift: 100 kr/tillfälle


Screentryck


I screentrycksrummet har vi sex tryckbord.

Dessa är till tryck på papper.

Man kan trycka med flera personer samtidigt.


Bord är justerbara. Höger, vänster, framåt, backåt, uppe och nere.

Det maximala storleken på dessa bord är A2+


Verkstadsavgift: 75 kr/ tillfälle

Repro-rummet


I repro-rummet finns belysnings möjligheter till screentryck upp till A0. 

UV-lampa finns också.

Under belysningsbordet finns det mörka torkskåpet och förvaringsplats till våra A3 + screenramar

I rummet görs arbete med emulsioner. 


Kostnader hyra av ramar användning av emulsion.

Ramar:           30 kr/ A3+ / omgång

Emulsion:       25 kr/ A3+

                         50 kr/ A2+

Tvättställning


För att kunna jobba med screentryck behövs det så klart en plats där det finns vatten och där man kan spola och tvätta screenramar.

Det här tvättställningen har varm och kalt vatten. Det finns tillgång till högtryckstvätt.

Under tvätställningen finns även en filtersystem.


Emulsion och stripper som vi använder i verkstan är en miljövänlig variant.

Vi tillåter inte andra typer av emulsion med tanke på miljö.


Stripper och degreaser ingår i dagpriset.Boka arbetstid i verkstaden nu! 

Skriv till:  ukvgrafik@gmail.com


För utförligare information om verkstadskostnaderna tryck på knappen nedan!

Tillgänglighet

UKV är i markplan med en ramp vid ingången och dörrklocka för den som behöver hjälp att hålla upp dörren. 

Det finns enstaka låga trösklar  < 2,5 cm

Dörrar är +80 cm

Vi har HC parkering vid ingången

Vi har RWC med gott om utrymme.

Vi har +75 cm golvyta kring tryckpressarnas operativa sida och runt hela pressen "Nilsson".

Enskilt arbetsrum kan bokas för den med behov av extra koncentration och avskildhet. 


UKV arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, kom gärna med förslag! 

STYRELSE  2022


Gijs Weijer; Ordförande

Rebecka Sundelöf; Vice ordförande

Helena Laukkanen; Kassör

Marianne Gustafsson; Sekreterare

Maria Cheng Herelius: Ledamot

Katarina Sundkvist Zohari: Ledamot

Cecilia Germain: Ledamot


Projektledare som arbetar med att starta och bygga upp UKV: Gijs Weijer och Helena Laukkanen

Hitta hit

Till fots kan man gå genom ett av husets två valv till innergården med fontänen, UKV ligger i norra delen av huset.