Grafik - fotoetsning och cyanotype 25%

Är du intresserad av att göra fotobaserad grafik och vill prova på att arbeta med cyanotype - då är det här kursen för dig!

Under den här kursen får du arbeta med teknikerna elektrolys och cyanotype. Bilderna skapas med fotografi som utgångspunkt eller dina teckningar, vilka förs över till ljuskänslig film. Fotoetsning gör du på kopparplåt och etsar med elektrolys. Cyanotype är en ljuskänslig vätska som kan strykas på bland annat papper och textil. Detta är en av grafikens magiska tekniker som är enkel, lekfull och ger fantastiska resultat.

Kursdatum


Vi träffas 16 onsdagar under höstterminen mellan klockan 17-21 i Uppsala Konstgrafiska Verkstads lokaler i Ulleråker.


 • 24 augusti
 • 31 augusti
 • 7 september
 • 14 september
 • 21 september
 • 28 september
 • 5 oktober
 • 12 oktober
 • 19 oktober
 • 26 oktober
 • Höstlov
 • 9 november
 • 16 november
 • 23 november
 • 30 november
 • 7 december
 • 14 december 

Plats


UKV - Uppsala konstgrafiska verkstad, Ulleråkersvägen 36 B, Uppsala.


Ansökan

Sista ansökningsdag 28 juli. 

Medlemsavgift 500 kr/ år


Vill du också bli medlem?


Ansök om medlemskap via:  ukvgrafik@gmail.com


Föreningen vänder sig till alla fysiska personer som är bosatta i Uppland. Alla är välkomna som medlemmar om de godkänner föreningens stadgar, betalar medlemsavgift och följer UKVs ordningsregler. Verkstadens nyttjande delas av både yrkesverksamma konstnärer och icke yrkesverksamma konstnärer (hobby). Beroende på kunskapsnivå kan medlemmen arbeta mer eller mindre självständigt i verkstaden.  


Medelmmen ansvarar för att tillhandahålla individuell olycksfallsförsäkring om en olycka skulle uppstå. UKV har en verkstadsförsäkring. 


Har du frågor, kontakta 

ukvgrafik@ gmail.com  (utan mellanslag)


JAG VILL SÅ KLART BLI MEDLEM! 

Skriv till oss och ange

 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • Epost
 • Kort beskrivning av tidigare erfarenhet av grafiskt arbete.


............................................................................


Medlemsavgift


500 kr/ år


Uppsala Konstgrafiska Verkstad


Plusgiro 1913472-5


Bankgiro 5704-0081


............................................................................


Läs våra stadgar.

Verkstadsavgift


Undrar du vad allting kostar.

Klicka på knappen!OM UKV

Uppsala konstgrafiska verkstad är en kollektivverkstad som man kan bli medlem i och skapa konstgrafiska bilder i bland annat

 • Screen
 • Träsnitt och Linoleum
 • Koppargrafik
 • Elektrolys
 • Belysningsrum för t.ex. fotopolymerer.


Verkstaden invigdes Augusti 2021. Under hösten har verkstaden byggts allt eftersom och idag finns det fem tryckpressar, en screenverkstad för midre ramar. Beroende på medlemmars aktiva arbete i verkstaden och de behov som uppstår utvecklas också UKV. 


UKV är en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer som vill arbeta och utveckla sitt konstnärliga uttryck i grafiska tekniker. Målsättningen är att samverka med den rikstäckande KKV för större utbyte mellan olika verkstäder runt om i landet.


UKV samverkar med Region Uppsalas Folkhögskola som har sin grafiska verkstad på UKV. Folkhögskolan håller både heltidskurser som Bild och Form men det finns också kortare kurser så att det ska finnas möjlighet att lära sig grafik för alla. Se utbutdet på hemsidan: Region Uppsalas Folkhögskola. 


UKV riktar sig till personer i alla åldrar och håller kurser och workshops för att så många som möjligt ska kunna upptäcka och lära sig grafik på den nivå som passar den enskilde. 


UKV är en konstnärsdriven ideell förening där stort fokus hålls på kunskapsutbyte, utveckling och hållbarhet. I verkstaden undviker vi syror och lösningsmedel. All etsning sker med elektrolys. UKV gör kontinuerligt omvärldspaning på nya mer hållbara tekniker för grafisk framställning av konstverk. 


UKV drivs med stöd från Kulturnämnden, Uppsala kommun. Region Uppsala och bedriver kursverksamhet i samverkan med Region Uppsalas Folkhögskola. 


Tryckpressar


Vi har fem tryckpressar i verkstan och de kan bokas eller användas separat i kurs eller till konstnärligt eget arbete. 

Skriv till ukvgrafik.se för att boka din arbetsdag!


Tryckpressarna har egna namn, Domeij, Sara, Folke, Västervik och Nilsson. Här nedan beskrivs storlek och placering.


SARA & FOLKE

Dessa pressar står tillsammans i ett mysigt arbetsrum med gott om plats för att färga in plåtar och torka sina tryck mellan kartonger i en ställning. Perfekt för kurser och workshops när man vill arbeta tillsammans med andra!


SARA   har en tryckyta på  ca 40x55 cm   Sekundär kvalitet. 

FOLKE  har en tryck yta på ca 80x65 cm   Prima kvalitet, tryckhöjd justerbar.

Verkstadsavgift 75 kr/tillfälle OBS: fler konstnärer kan bokas in samtidigt.

DOMEIJ står i hallen men går att vid behov flytta på till tex stora salen. Den är god kvalitet och är lätt att justera tryckhöjd på.


DOMEIJ har en tryckyta på ca 80x60 cm.

Verkstadsavgift: 75kr/tillfälle OBS: fler konstnärer kan bokas in samtidigt på denna.

VÄSTERVIK är en pärla, den står i eget rum med plats att jobba självständigt och ostört. Denna tryckpress är tillgänglig för grafiker med god erfarenhet och verkstadsvana. Yrkeskonstnärer premieras.


VÄSTERVIK har en tryckyta på ca 54x80 cm

Verkstadsavgift: 100 kr/tillfälle


Donerad av Ulla Friés till UKV 2021.

NILSSON är vår största tryckpress som står i eget rum, perfekt om man vill arbeta ostört. Denna press är till för tryckplåtar på 1-2 mm tjocklek men kan finjusteras för bästa tryckkvalitét. 


NILSSON har en tryckyta på ca 80x100 cm

Verkstadsavgift: 100 kr/tillfälle


Screentryck


I screentrycksrummet har vi sex tryckbord.

Dessa är till tryck på papper.

Man kan trycka med fleraa personer samtidigt.


Bord är justerbar. Höger, vänster, framåt, backåt, uppe och nere.

Det maximala storleken på dessa bord är A2+


Verkstadsavgift: 75 kr/ tillfälle

Repro rummet


I repro rummet finns belysnings möjligheter till screentryck upp till A0.

Under belysningsbordet finns det mörka torkskåpet och förvaringsplats till våra A3 + screenramar

I rummet står även emulsionsbordet. 


Kostnader hyra av ramar användning av emulsion.

Ramar: 30 kr/ A3+ / omgång

Emulsion: 25 kr/ A3+

                   50 kr/ A2+

Tvättställning


För att kunna jobba med screentryck behövs det så klart en plats där det finns vatten och där man kan spola och tvätta screenramar.

Det här tvättställningen har varm och kalt vatten. Det finns tillgång till högtryckstvätt.

Under tvätställningen finns även en filtersystem.


Emulsion och stripper som vi använder i verkstan är en miljövänlig variant.

Vi tillåter inte andra typer av emulsion med tanke på miljö.


Stripper och degreaser ingår i dagpriset.Boka arbetstid i verkstaden nu! 

Skriv till:  ukvgrafik@gmail.com


För att arbeta självständigt i verkstaden behöver du

Introduktion om rutiner. 

Tillgänglighet

UKV är i markplan med en ramp vid ingången och dörrklocka för den som behöver hjälp att hålla upp dörren. 

Det finns enstaka låga trösklar  < 2,5 cm

Dörrar är +80 cm

Vi har HC parkering vid ingången

Vi har RWC med gott om utrymme.

Vi har +75 cm golvyta kring tryckpressarnas operativa sida och runt hela pressen "Nilsson".

Enskilt arbetsrum kan bokas för den med behov av extra koncentration och avskildhet. 

Vi behov kan hörslinga lånas in, meddelaUKV dagen innan så fixar vi det! 


UKV arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, kom gärna med förslag!

UKV interimstyrelse 2021-2022


Gijs Weijer; Ordförande

Rebecka Sundelöf; Vice ordförande

Helena Laukkanen; Kassör

Marianne Gustafsson; Sekreterare

Gunnar Staland; Ledamot

Katarina Sundkvist Zohari: Ledamot

Cecilia Germain: Ledamot


Projektledare som arbetar med att starta och bygga upp UKV: Gijs Weijer och Helena Laukkanen

Hitta hit

Till fots kan man gå genom ett av husets två valv till innergården med fontänen, UKV ligger i norra delen av huset.

Med stöd från Region Uppsala har vi haft tre tillfällen för konstnärer att prova på grafik. Vid dessa heldags event har alla fått prova på Torrnål på plast, visats tryckpressarna, provat etsning  på kopparplåt med elektrolys och screentryck på papper. UKV annonserar kontinuerligt ut kurser och introduktionsdagar för de som vill lära sig mer eller börja arbeta i verkstaden.