Våren 2024

GRAFIK X 2/3: fortbildningar för konstnärer verksamma i Uppsala län

 Fortbildning 3/3: Fotopolymer kommer under hösten 2024

Kurs i collografi med Eva Höök

Läs mer på Studiefrämjandet Upplands Västmanland där du också anmäler dig.