Om UKV

Uppsala konstgrafiska verkstad är en kollektivverkstad som man kan bli medlem i och skapa konstgrafiska bilder i bland annat:

  • Screen
  • Träsnitt och Linoleum
  • Koppargrafik
  • Elektrolys
  • Textiltryck
  • Belysningsrum för t.ex. fotopolymerer

Verkstaden invigdes augusti 2021. Verkstaden byggs upp allt eftersom och idag finns det fem tryckpressar och en screenverkstad för midre ramar. Det finns UV-belysning för ramar och emulsioner. Det finns några ramar för textiltryck och detta är under ständig utveckling.

"Beroende på medlemmars aktiva arbete i verkstaden och de behov som uppstår utvecklas också UKV. "

UKV är en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer som vill arbeta och utveckla sitt konstnärliga uttryck i grafiska tekniker. UKV är en KKV-riks så det finns utbytesmöjligheter med andra verkstäder i detta nätverk i Norden. 

UKV samverkar med Region Uppsalas Folkhögskola som har sin grafiska verkstad på UKV. Folkhögskolan håller både heltidskurser som Bild och Form men det finns också kortare kurser så att det ska finnas möjlighet att lära sig grafik för alla. Se utbudet på hemsidan: Region Uppsalas Folkhögskola. 

UKV riktar sig till personer i alla åldrar och håller kurser och workshops för att så många som möjligt ska kunna upptäcka och lära sig grafik på den nivå som passar den enskilde. 

UKV är en konstnärsdriven ideell förening där stort fokus hålls på kunskapsutbyte, utveckling och hållbarhet. I verkstaden undviker vi syror och lösningsmedel. All etsning sker med elektrolys. UKV gör kontinuerligt omvärldspaning på nya mer hållbara tekniker för grafisk framställning av konstverk. 

UKV drivs med stöd från:

Kulturrådet 

Kulturnämnden, Uppsala kommun.

Region Uppsala, kultur och bildning 

Region Uppsalas Folkhögskola. 

Studiefrämjandet Uppsala

Privata donationerUppsala Konstgrafiska Verkstad är medlem i KKV-Riks sedan 2022.


Kollektiva
Konstnärs-
Verkstäders
Riksorganisation

Kollektiva konstnärsverkstäders Riksorganisation, KKV-Riks, har som syfte att, på olika sätt, stödja sina kollektiva medlemsverkstäder runt om i Sverige. För många konstnärer utgör verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta professionellt inom sin speciella teknik. Den första kollektivverkstaden bildades i Stockholm 1969. KKV Riks bildades i Göteborg 1996 av representanter från 15 av landets kollektivverkstäder.

Just nu finns 25 verkstäder registrerade som medlemmar i Konstnärernas Kollektivverkstäders Riksorganisation. Oftast är det ideella föreningar och totalt handlar det om runt 2700 konstnärer som är berörda. Mycket av den offentliga konsten i Sverige skapas i våra kollektivverkstäder. Verkstäderna har blivit en betydande kunskapsbank med professionell utrustning tillgänglig för utövande konstnärer och en viktig mötesplats såväl lokalt som nationellt och internationellt. Varje verkstad har sin egen specifika inriktning och många verkstäder har liknande utrustning men är spridda över hela landet.

Hitta andra verkstäder anslutna till KKV-Riks

Tillgänglighet

UKV är i markplan med en ramp vid ingången och dörrklocka för den som behöver hjälp att hålla upp dörren. 
Det finns enstaka låga trösklar, mindre än 2,5 cm
Dörrarna är +80 cm breda
Vi har Handikapparkering vid ingången
Vi har handikapptoalett med gott om utrymme.
Vi har +75 cm golvyta kring tryckpressarnas operativa sida och runt hela pressen "Nilsson".
Enskilt arbetsrum kan bokas för den med behov av extra koncentration och avskildhet. 

UKV arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, kom gärna med förslag!