Styrelsen 2024

Gijs Weijer, ordförande

Helena Laukkanen, kassör

Marianne Gustafsson, sekreterare

Maria Cheng Herelius, ledamot

Katarina Sundkvist Zohari, ledamot

Margareta Fundelius, ledamot

Anders Rönnlund, ledamot


Projektledare som arbetar med att starta och bygga upp UKV: Gijs Weijer och Helena Laukkanen