Våra tryckpressar


Vi har fem tryckpressar i verkstan och de kan bokas eller användas separat i kurs eller till eget konstnärligt arbete. 

Boka din arbetsdag i föreningens kalender eller skriv till oss!


Tryckpressarna har egna namn: Domeij, Sara, Folke, Västervik och Nilsson.

SARA & FOLKE

Dessa pressar står tillsammans i ett mysigt arbetsrum med gott om plats för att färga in plåtar och torka dina tryck mellan kartonger i en ställning. Perfekt för kurser och workshops när man vill arbeta tillsammans med andra!

SARA har en tryckyta på  ca 40x55 cm. Sekundär kvalitet. 

FOLKE har en tryck yta på ca 80x65 cm . Prima kvalitet.

Verkstadsavgift 75 kr/tillfälle OBS: fler konstnärer kan bokas in samtidigt.

VÄSTERVIK är en pärla, den står i eget rum med plats att jobba självständigt och ostört. Denna tryckpress är tillgänglig för grafiker med god erfarenhet och verkstadsvana. Yrkeskonstnärer premieras.

VÄSTERVIK har en tryckyta på ca 54x80 cm

Verkstadsavgift: 100 kr/tillfälle

Donerad av Ulla Friés till UKV 2021.

NILSSON är vår största tryckpress som står i eget rum, perfekt om man vill arbeta ostört. Denna press är till för tryckplåtar på 1-2 mm tjocklek men kan finjusteras för bästa tryckkvalitét. 

NILSSON har en tryckyta på ca 80x100 cm

Verkstadsavgift: 100 kr/tillfälle


DOMEIJ står i stora salen men går att vid behov flytta på. Den har god kvalitet och är lätt att justera tryckhöjden på.

DOMEIJ har en tryckyta på ca 80x60 cm.

Verkstadsavgift: 75kr/tillfälle OBS: fler konstnärer kan bokas in samtidigt på denna.

Hur bokar jag en press?

Gör din bokning i föreningens kalender om du har tillgång till den eller skriv till ukvgrafik@gmail.com

Betala verkstadsavgiften till plusgiro 191 34 72-5

Övrig utrustning

SCREENTRYCK

I screentrycksrummet har vi sex tryckbord. Dessa är till tryck på papper. Man kan trycka med flera personer samtidigt.

Borden är justerbara. Höger, vänster, framåt, backåt, uppe och nere. Det maximala storleken på dessa bord är A2+

Verkstadsavgift: 75 kr/ tillfälle

REPRO-RUMMET

I repro-rummet finns belysning till screentryck upp till A0. UV-lampa finns.

Under belysningsbordet finns det mörka torkskåpet och förvaringsplats till våra A3+ screenramar.

I rummet görs arbete med emulsioner. 

Kostnader för hyra av ramar användning av emulsion.

Ramar:           30 kr/ A3+ / omgång

Emulsion:       25 kr/ A3+

                         50 kr/ A2+

TVÄTTSTÄLLNING

För att kunna jobba med screentryck behövs det så klart en plats där det finns vatten och där man kan spola och tvätta screenramarna.

Den här tvättställningen har varmt och kalt vatten. Det finns tillgång till högtryckstvätt. 

Under tvättställningen finns även en filtersystem. I denna verkstad använderv i bara miljövänlig emulsion och stripper. Vi tillåter inte andra typer av emulsion av miljöskäl.

Stripper och degreaser ingår i dagpriset.