Medlemsintag

Vi tar in nya medlemmar vid tre tillfällen. Vid ansökningen ska man presentera sig. Skriv vilka erfarenheter du har av grafik och vilka tekniker du behärskar. Det går bra att vara nybörjare!

Alla ska lära sig verkstadens rutiner, antingen genom att komma på en introduktionsträff eller om man har någon medlem som kan bli *fadder och introducera i rutinerna. Detta är för att alla ska kunna vara delaktiga och hitta sätt som funkar för de flesta.

Skicka din ansökan till ukvgrafik@gmail.com

Du bokar in dig på en introduktionsdag. Efter att du har fått ett välkomstbrev betalar du medlemsavgiften. 

Ansöknings- och intagningsdagar 2024  OBS! detta sker skriftligen, inget möte.

10 januari

21 maj

20 augusti

Introduktionsdagar 2024 kl 18:00-20:00 

23 januari

28 maj 

29 augusti


UKV är medlem i KKV-riks. det innebär att de som redan är medlem i en annan KKV-riks endast behöver kontakta oss och boka introduktionsdag för att komma och jobba på UKV.